Uprawnienia poselskie

Dziś w parlamencie padł wniosek o to, by posłem mógł zostać człowiek kompetentny z odpowiednimi uprawnieniami. Oczywiście powinien przejść pozytywnie szereg badań psychologicznych i psychiatrycznych (płatnych z własnej kieszeni). Uprawnienia na posła powinny kosztować adekwatnie do zajmowanego stanowiska. 40 tysięcy złotych, to uczciwa stawka. Jeśli kierowca ciężarówki musi zdać egzamin, by móc poruszać się wozem, tym bardziej egzamin powinien zdać kandydat na posła. Jak wiadomo uśmiechanie się z plakatów, nikogo nie uczyniło kierowcą ani pilotem. Dlaczego to uśmiechanie się kandydatów ma być warunkiem wystarczającym do piastowania takich stanowisk, jak poseł, czy senator? Aby móc ubiegać się o stanowisko posła, należy przejść półroczny kurs, kończący się egzaminem składającym się z 3 tysięcy pytań z różnych dziedzin życia. Po zdanym, bardzo wyśrubowanym egzaminie, będzie można za własne(!!!) pieniądze śmiać się z billboardów do woli i obiecywać gruszki na wierzbie i starać o urząd.